Меню
Количка

Политика за защита на личните данни

I.                    ВЪВЕДЕНИЕ:

§     При изпълнение на своята търговска дейност, "ТРЕНДИ СЪМ" ЕООД, ЕИК  205172175,  със седалище и адрес на управление-гр. София, район р-н Красна поляна, ж.к. КРАСНА ПОЛЯНА, бл. 329, вх. Б („Дружеството“, „ТРЕНДИ СЪМ“, „ние“, „нас“), обработва информация, част от която представляваща лични данни. 

§    Интернет страница bg.trendysum.com е собственост на "ТРЕНДИ СЪМ" ООД и се управляват от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”). 

§     Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.

§     Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. ТРЕНДИ СЪМ не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни.

§    Настоящата политика е публикуване на интернет страница https://bg.trendysum.com/

 

II.                 ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ:

 

„лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

 

„администратор" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни;

 

„обработващ лични данни" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

 

„получател" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели"; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

 

„трета страна" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

 

„съгласие на субекта на данните" означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

 

 „нарушение на сигурността на лични данни" означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

 

III.               КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ:

 

ТРЕНДИ СЪМ обработва различни видове лични данни и информация, които могат да бъдат получени от субекта на данни, от трети страни или могат да бъдат създадени от ТРЕНДИ СЪМ при обслужването на клиента.

Под лични данни имаме предвид всякаква информация, която позволява идентифицирането Ви като физическо лице.

Лични данни и информация, които събираме при създаване на регистрация на нашата интернет страница - https://bg.trendysum.com/:

С оглед създаване на Ваша регистрация в качеството Ви на физическо лице,  или на регистрацията на дружество, което представлявате и/или сте негов служител, на интернет сайта  ни - https://bg.trendysum.com/,  Вие ще ни предоставите:

·                     електронна поща;

·                     име и фамилия;

·                     парола за регистрация

·                   телефонен номер

 

Посочената от Вас електронна поща ще бъде Вашето име за регистрация“/username или име за регистрация“/username на дружество, което представлявате и/или сте негов служител,  на интернет страницата ни - bg.trendysum.com.

Лични данни и информация, които Вие  ни предоставяте, когато правите поръчка на предлагани от нас продукти, посредством нашата интернет страница -bg.trendysum.com:

За да направите поръчка на предлагани от нас продукти, както и да получите исканите от Вас продукти,  Вие ще ни предоставите:

·                     електронна поща;

·                     име и фамилия;

·                     телефонен номер;

·                     адрес за доставка;

 

 

Можем да се свържем с Вас чрез посочената от Вас електронната поща за да Ви известим за статуса на направената от Вас поръчка, както и при проблеми или запитвания във връзка с поръчката.

Можем да се свържем с Вас чрез посочения от Вас телефонен за да Ви известим за статуса на направената от Вас поръчка, както и при проблеми или запитвания във връзка с поръчката. Също така телефонният Ви номер може да бъде използван от Куриерската фирма, с която работим с оглед уточняване и извършване на доставка.

Информация за Вашето име и фамилия, е необходими за извършване на доставка от страна на куриерската фирма на поръчани продукти, както и за наши счетоводни цели.

 

Информация, която получаваме, при влизане в нашата интернет страница - bg.trendysum.com:

При стандартно отваряне на нашия интернет сайт, ние получаваме информация за Вас под формата на информационен протокол със следното съдържание:

          уебстраницата, която Ви е препратила към нас;

          IP-адрес;

          дата и продължителност на достъпа;

          количеството на прехвърлените данни;

          информация за браузъра и операционната система, които ползвате.

 

Лични данни и информация, които получаваме във връзка със запитвания през контактните форми на нашата интернет страница- bg.trendysum.com:

В случай че желаете да изпратите запитване през контактните форми на сайта, Вие ще ни предоставите:

·         имената Ви за контакт с Вас;

·         електронна поща, от която изхожда запитването ви,

на която ние ще се свържем с Вас, ако е необходимо, за да отговорим на Ваше запитване.

 

 Информация при абонамент за електронен бюлетин

При регистрация за получаване на електронния ни бюлетин съгласно Вашето съгласие, регистрираната от Вас електронна поща ще бъде използвана за изпращане на електронния бюлетин до Вас с цел маркетинг и ремаркетинг до момента, в който се откажете от получаването му, чрез изпращане на имейл тук: [email protected]. Също така можете сами да управлявате тази функция чрез настройки на профила си, съответно само да изберете някоя от функции „Запишете се в нашия бюлетин“ или „Отпишете се от нашия бюлетин“.  Ако сте се съгласили да получавате електронен бюлетин, ние ще използваме Вашия електронен адрес, за да можете да получавате периодично информация за нашите продукти, услуги и промоции с цел маркетинг и ремаркетинг.

 

IV.               ЦЕЛИ, ЗА КОИТО ТРЕНДИ СЪМ СЪБИРА ЛИЧНИ ДАННИ:

 

Основните цели, за които ТРЕНДИ СЪМ  обработва личните данни са:

§    ТРЕНДИ СЪМ събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение и предоставяне на нашите услуги и продукти.

§    Личните данни, които ни предоставяте на нашата интернет страница- bg.trendysum.com, се използват с оглед създаването на Ваша регистрация в интернет страницата ни;.

§    Личната информация, която събираме, ни позволява да Ви държим в течение относно най-новите ни услуги и продукти. Тя ни помага и да подобрим услугите,  продуктите и рекламата, както и за извършване на маркетинг и  ремаркетин. В случай че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време.

§    В определение случаи, може да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно предоставените от нас услуги и продукти.

·                Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите и услугите на ТРЕНДИ СЪМ.

·                Използваме личните Ви данни с оглед за счетоводни цели;

·                Използваме личните Ви данни с оглед извършване на доставка на избраните от Вас продукти.

 

 

V.               ОСНОВАНИЯ, ВЪЗ ОСНОВА НА КОИТО ТРЕНДИ СЪМ ОБРАБОТВА ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ

 

§     Обработването се основава на Вашето съгласие, в това число и въз основа на предоставени от Вас лични данни;

 

§     Обработването на Вашите данни е необходимо за изпълнение на договор с Вас, или в качеството Ви на представител или служител на дружество-контрагент на ТРЕНДИ СЪМ,  или с оглед сключване на Договор с Вас, или с дружество, потенциален контрагент на ТРЕНДИ СЪМ, чийто представител или служител сте.

 

§     Обработваното е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо нас като задължения за счетоводно отчитане на търговската дейност и др.

 

§   Обработваното е необходимо за целите на легитимните интереси на ТРЕНДИ СЪМ, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

 

 

VI.               УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ (COOKIES):

 

Интернет страница - bg.trendysum.com използва бисквитки за да улесни навигацията Ви. Следните бисквитки се използват:

§    Персонализиращи бисквитки, които Ви дават възможност да посещавате интернет страниците по персонализиран начин според предишните Ви посещения.

 

§    Бисквитки, необходими за функциониране на Вашето търсене;

 

§   Рекламни бисквитки, които Ви позволяват да получавате оферти от ТРЕНДИ СЪМ.

 

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Може да се запознаете с нашата Политиката ни за бисквитки, поместена на интернет страница - bg.trendysum.com/политика-за-поверителност

 

VII.            ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ:

 

Вие разполагате със следните права относно Вашите лични данни, които ТРЕНДИ СЪМ обработва:

ü  Имате право на достъп до Вашите лични данни, както и да проверявате точността, пълнотата и актуалността на личните Ви данни, които обработваме;

ü  имате право да поискате копие от Вашите лични данни от ТРЕНДИ СЪМ и право на достъп по всяко време до личните Ви данни;

ü  имате правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

ü  имате право да искате извършването на подходящо коригиране, изтриване или блокиране на личните Ви данни;

ü  имате право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

ü  имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до ТРЕНДИ СЪМ;

ü  имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен;

ü  имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

 

 

§  Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на [email protected]или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: гр. София, бул. „Тотлебен“ 53-55, за „Тренди съм“ ЕООД

§   

VIII.          ЛИЧНИ ДАННИ НА ДЕЦА:

§     ТРЕНДИ СЪМ не предоставя своите услуги и продукти на лица под 18 г. възраст. Ние не събираме лични данни от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че обработваме лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на ТРЕНДИ СЪМ, свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

 

 

IX.               РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

 

§ В дадени случаи ТРЕНДИ СЪМ може да разкрива определена лична информация пред свои партньори - подизпълнители, които работят заедно с нас, и които предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на ТРЕНДИ СЪМ. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел усъвършенстване на продуктите ни, извършване на доставки, извършване и извършване на рекламна дейност.

 

§ С оглед извършване на доставка, ние разкриваме Ваши лични данни на куриерски фирми.

 

§ Следва да Ви уведомим, че сървърът, който ползваме за съхранение на информация, получена от интернет страницата ни, се намира в Швеция, който сървър ползваме въз основа на Договор, сключен с българско дружество.

 

§ Други наши партньори, които ни съдействат при извършване на рекламна дейност, предоставяне на услугите и продуктите ни, са Facebook, Facebook Pixel, Google Analytics, SmartSupp.

 

§ Когато ТРЕНДИ СЪМ споделя информация за Вас с трети лица – подизпълнители на ТРЕНДИ СЪМ,  то ние сключваме договори с тези трети лица-подизпълнители и взимаме мерки, с които да се гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

 

§ Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – ТРЕНДИ СЪМ да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

 

X.                      ТРАНСФЕР В ТРЕТИ СТРАНИ:

 

§ ТРЕНДИ СЪМ не трансферира Ваши лични данни в трети страни извън ЕС като правило. В случай, че има необходимост да бъде извършен трансфер на Ваши лични данни в трети страни извън ЕС, то ТРЕНДИ СЪМ може да извърши този трансфер само след като получи Вашето предварително съгласие.

 

 

XI.               ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

 

§  ТРЕНДИ СЪМ взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

§  Всички служители на ТРЕНДИ СЪМ са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

§  За случаите, в които ТРЕНДИ СЪМ споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на ТРЕНДИ СЪМ, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. 

 

XII.            СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧННИ ДАННИ:

 

§ ТРЕНДИ СЪМ обработва и съхранява лични данни за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

 

 

XIII.          ПРОФИЛИРАНЕ И АВТОМАТИЧНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ:

 

ТРЕНДИ СЪМ извършва профилиране, като отбелязва, че това събиране и обработка на данни, може да възникне в различни ситуации за различни цели и различни видове данни. Събираните данни се обработват  чрез изчисляващ, сравняващ и статистически софтуер, с цел създаване на профил, които би могъл да бъде използван за следните цели:

-          Подобряване и развитие на предоставяните услуги от ТРЕНДИ СЪМ

-          Подобряване и развитие на предоставяните продукти от ТРЕНДИ СЪМ

-          Подобряване, оптимизиране и развитие на маркетинговата дейност.

 

ТРЕНДИ СЪМ извършва автоматично вземане на решение единствено и във връзка с направена регистация и/или поръчка на сайта bg.trendysum.com . Автоматично вземане на решение би било свързано с автоматично потвърждаване и/или изпращане на Вашата поръчка, както и автоматично създаване на профил / регистрация на интернет страницата ни, след като бъде въведена изисканата за регистрация информация.

 

XIV.          АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

ТРЕНДИ СЪМ има право периодично да актуализира тази Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на интернет страницата ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

 

XV.            ДАННИ ЗА КОНТАКТ

 

В случай, че желаете да се свържете с нас и имате въпроси във връзка с тази Политика по защита на лични данни, може да направите това на следните контакти:

-          на имейл адрес: [email protected].

-          чрез писмо, изпратено по  поща на адрес: гр. София, район р-н Красна поляна

ж.к. КРАСНА ПОЛЯНА, бл. 329, вх. Б, за „Тренди съм“ ЕООД.